Zarządzenia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 497/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 497/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 496/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 496/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 495/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Bałdowskiej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Bałdowskiej 51 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 495/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej, położonej w Tczewie przy ul. Bałdowskiej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Bałdowskiej 51 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 494/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. wprowadzenia procedury opracowania i aktualizacji kart informacyjnych (opisu usług) w ramach projektu "Akademia Samorządowca II" nr POKL.05.02.01-00-021/11 realizowanego przez Gminę Miejską Tczew w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V - Dobre Rządzenie.

Zarządzenie nr 494/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 grudnia 2011 r. w spr. wprowadzenia procedury opracowania i aktualizacji kart informacyjnych (opisu usług) w ramach projektu "Akademia Samorządowca II" nr POKL.05.02.01-00-021/11 realizowanego przez Gminę Miejską Tczew w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał...

Zarządzenie nr 493/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 493/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 491/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2011 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Tetmajera na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 491/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2011 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Tetmajera na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 490/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2011 r. w spr. sprzedaży bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 490/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2011 r. w spr. sprzedaży bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Jedności Narodu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 489/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2011 r. w spr. procedury kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie nr 489/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2011 r. w spr. procedury kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie nr 488/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 488/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 487/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 487/2011 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 grudnia 2011 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.