Zarządzenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 389/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 grudnia w spr. zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr 389/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 grudnia w spr. zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zarządzenie nr 388/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków na okres od 1 do 31 stycznia 2013 r.

Zarządzenie nr 388/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 grudnia w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków na okres od 1 do 31 stycznia 2013 r.

Zarządzenie nr 387/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zarządzenie nr 387/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zarządzenie nr 386/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia w spr. zmiany zarzadzenia nr 292/2011 z dn. 28 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 386/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia w spr. zmiany zarzadzenia nr 292/2011 z dn. 28 lipca 2011 r.

Zarządzenie nr 385/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia w spr. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tczewie przy ul. Armii Krajowej obręb 5, oznaczonych numerami działek: 11.32, 11/39, 11/41 stanowiącyhc własność Gminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 385/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia w spr. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tczewie przy ul. Armii Krajowej obręb 5, oznaczonych numerami działek: 11.32, 11/39, 11/41 stanowiącyhc własność Gminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 384/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia w spr. zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 384/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia w spr. zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 383/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia w spr. nieskorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 383/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia w spr. nieskorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 382/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 382/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 381/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 381/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 380/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 grudnia w spr. zmiany budżetu miasta na 2012 rok.

Zarządzenie nr 380/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 grudnia w spr. zmiany budżetu miasta na 2012 rok.