Zarządzenia (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1261/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 27.09.2005 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadania Miasta, z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla dzieci z terenu Tczewa.

Zarządzenie nr 1261/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 września 2005 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania Miasta, z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla dzieci z terenu Tczewa.

Zarządzenie nr 1260/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 27.09.2005 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10 do 31.12.2005 r.

Zarządzenie nr 1260/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 września 2005 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10 do 31.12.2005 r.

Zarządzenie nr 1259/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 22.09.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1259/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1257/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 1257/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 1256/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1256/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1255/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1255/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzeatrgowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1254/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Okrętowej.

Zarządzenie nr 1254/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Okrętowej.

Zarządzenie nr 1253/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stanisławskiego 17 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1253/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stanisławskiego 17 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1252/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Świętopełka 25 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1252/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Świętopełka 25 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1251/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu zabudowanego garażem, położonego w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 82 na rzecz wieczystego użytkownika oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1251/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu zabudowanego garażem, położonego w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 82 na rzecz wieczystego użytkownika oraz ustalenia wykazu nieruchomości.