Zarządzenia (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1250/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1250/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1249/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 20.09.2005 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1249/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 września 2005 r. w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1258/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 21.09.2005 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie nr 1258/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie nr 1248/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 13.09.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, do użyczenia.

Zarządzenie nr 1248/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, do użyczenia.

Zarządzenie nr 1247/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn 13.09.2005 r. w spr. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Wyszyńskiego oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1247/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Wyszyńskiego oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządz. nr 1246/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 13.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Żwirki oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1246/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Żwirki oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządz. nr 1245/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 13.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych w Tczewie przy ulicach Pinokia oraz Szewczyka Dratewki...

Zarządzenie nr 1245/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych w Tczewie przy ulicach Pinokia oraz Szewczyka Dratewki i ustalenia wykazu tych nieruchomości. ...

Zarządz. nr 1244/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 13.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonej przy ul. Zielonej 7, na rzecz użytkownika wieczystego...

Zarządzenie nr 1244/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonej przy ul. Zielonej 7, na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jutrzenka" w Tczewie i ustalenia...

Zarządz. nr 1243/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 13.09.2005 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie nr 1243/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 września 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 r.

Zarządz. nr 1242/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.09.2005 r. w spr.zmiany zarządzenia nr 266/03 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1.07.2003 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej.

Zarządzenie nr 1242/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 266/03 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 1.07.2003 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej.