Zarządzenia (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządz. nr 1241/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.09.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1241/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1239/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.09.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu

Zarządzenie nr 1239/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządz. nr 1240/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.09.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1240/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1238/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Tczewie przy ulicach: Harcerskiej, Hanny Hass, Obr. Tczewa...

Zarządzenie nr 1238/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Tczewie przy ulicach: Harcerskiej, Hanny Hass, Obr. Tczewa i ustalenia wykazu...

Zarządz. nr 1237/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1237/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1236/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1236/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1235/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1235/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1234/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1234/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1233/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1233/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządz. nr 1232/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 30.08.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1232/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia wykazu.