Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1219/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1219/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1218/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości połozonej w Tczewie przy ul. Pionierów 13A oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1218/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości połozonej w Tczewie przy ul. Pionierów 13A oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1217/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1217/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1216/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego przynależnej ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie nr 1216/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego przynależnej ułamkowej części gruntu.

Zarządzenie nr 1215/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1215/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1214/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Tczewie, z 99 % bonifikatą.

Zarządzenie nr 1214/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia w drodze bezprzetargowej od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Tczewie, z 99 % bonifikatą.

Zarządzenie nr 1213/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia od firmy RESTEKS DOM Sp. z o.o. prawa własności niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny, połozonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, obreb 5, oznaczonej numerem działki 320/2.

Zarządzenie nr 1213/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 grudnia 2009 r. w sprawie nabycia od firmy RESTEKS DOM Sp. z o.o. prawa własności niezabudowanej nieruchomości w drodze darowizny, połozonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej, obreb 5, oznaczonej numerem działki 320/2.

Zarządzenie nr 1212/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1212/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1211/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.12 do 31.12.2009 r.

Zarządzenie nr 1211/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.12 do 31.12.2009 r.

Zarządzenie nr 1210/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1210/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.