Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 948/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 31.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 948/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 31.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 947/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 31.03.2009 r. w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.

Zarządzenie Nr 947/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 31.03.2009 r. w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009.

Zarządzenie Nr 946/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 31.03.2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.04 do 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 946/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 31.03.2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.04 do 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 945/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 30.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 23 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 945/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 30.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 23 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 944/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 26.03.2009 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 944/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 26.03.2009 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 943/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 943/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 942/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 942/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 941/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie Nr 941/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie Nr 940/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 940/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 939/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. zmieniające Zarządzenie nr 850/208 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16.12.2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 939/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 24.03.2009 r. zmieniające Zarządzenie nr 850/208 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16.12.2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.