Zarządzenia (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1334/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu, nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1334/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu, nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1333/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu, nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1333/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu, nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Gryfa Pomorskiego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1337/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1337/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1332/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 1332/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 1350/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 21.11.2005 r. w spr. odwołania i powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 1350/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: odwołania i powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 1331/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. projektu budżetu na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 1331/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: projektu budżetu na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 1330/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 8.11.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 2, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1330/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 2, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1329/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 8.11.2005 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców - w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1329/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców - w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1309/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.18.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej ułamkowej części nieruchomości polożonej w Tczewie przy ul. Pomorskiej 8, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1309/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej ułamkowej części nieruchomości polożonej w Tczewie przy ul. Pomorskiej 8, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1327/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.11.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonych przy ul Rokickiej na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbakan" w Tczewie i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1327/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonych przy ul Rokickiej na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Barbakan" w Tczewie i ustalenia wykazu tej nieruchomości. ...