Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1209/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 11/69, obr. 4, km 1 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną drogę.

Zarządzenie nr 1209/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 11/69, obr. 4, km 1 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod projektowaną drogę.

Zarządzenie nr 1208/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 61/1, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 1208/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 61/1, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 1207/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 71, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 1207/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 71, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 1206/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 71, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 1206/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie wykupu prawa własności działki nr 71, obr. 9, km 2 określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 1205/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r. do uchwały nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2009 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1205/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r. do uchwały nr XXXIX/349/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2009 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1204/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 1204/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 1203/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1203/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 listopada 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarzadzenie nr 1202/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gmienie Miejskiej Tczew.

Zarzadzenie nr 1202/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gmienie Miejskiej Tczew.

Zarzadzenie nr 1201/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej pod nazwą Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie.

Zarzadzenie nr 1201/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej pod nazwą Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie.

Zarzadzenie nr 1200/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok.

Zarzadzenie nr 1200/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok.