Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 938/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 18.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 938/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 18.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 937/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 18.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 937/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 18.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 936/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 936/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 935/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Tczewie przy ul. Dominikańskiej 1 oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 935/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Tczewie przy ul. Dominikańskiej 1 oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 934/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 934/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 933/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 933/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 932/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 932/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 931/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 931/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 930/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 930/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 929/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 929/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.