Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 928/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 928/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 927/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 927/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 926/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 926/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 12.03.2009 r. w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 925/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 10.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Powiatu Tczewskiego i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 925/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 10.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Powiatu Tczewskiego i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 924/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. nabycia od Powiatu Tczewskiego prawa własności nieruchomości położonych w Tczewie, wchodzących w skład dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, w drodze darowizny.

Zarządzenie Nr 924/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. nabycia od Powiatu Tczewskiego prawa własności nieruchomości położonych w Tczewie, wchodzących w skład dróg publicznych, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, w drodze darowizny.

Zarządzenie Nr 923/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 923/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 922/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 922/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 921/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 921/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 920/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 897/2009 Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.II – 31.III.2009 r.

Zarządzenie Nr 920/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 5.03.2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 897/2009 Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.II – 31.III.2009 r.

Zarządzenie Nr 919/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 3.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Szewczyka Dratewki, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 919/2009 Prezydenta Tczewa z dn. 3.03.2009 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tczewie przy ul. Szewczyka Dratewki, stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.