Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 908/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 908/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 907/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 907/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 906/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. nabycia od Powiatu Tczewskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tczewie przy pl. Św. Grzegorza, oznaczonej numerem działki 350 o pow. 0,0497 ha, w drodze bezprzetargowej, z bonifikatą 99 proc.

Zarządzenie nr 906/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. nabycia od Powiatu Tczewskiego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tczewie przy pl. Św. Grzegorza, oznaczonej numerem działki 350 o pow. 0,0497 ha, w drodze bezprzetargowej, z bonifikatą 99 proc.

Zarządzenie nr 905/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu podopiecznego w Dziennym Domu Pobytu w Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zarządzenie nr 905/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu podopiecznego w Dziennym Domu Pobytu w Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zarządzenie nr 904/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie

Zarządzenie nr 904/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17 lutego 2009 r. w spr. ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu podopiecznego w Ośrodku Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zarządzenie nr 901/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 lutego 2009 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 901/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 10 lutego 2009 r. w spr. powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 903/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 lutego 2009 r. w spr. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej.

Zarządzenie nr 903/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 lutego 2009 r. w spr. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej.

Zarządzenie nr 902/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 lutego 2009 r. w spr. wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Podgórnej 20 i Chopina 2.

Zarządzenie nr 902/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 lutego 2009 r. w spr. wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Podgórnej 20 i Chopina 2.

Zarządzenie nr 900/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 4 lutego 2009 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 845/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu pracy tej komisji.

Zarządzenie nr 900/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 4 lutego 2009 r. w spr. zmiany zarządzenia Nr 845/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz regulaminu...

Zarządzenie nr 899/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 4 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 899/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 4 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.