Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 898/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 4 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 898/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 4 lutego 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 897/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 stycznia 2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.02 do 31.03.2009 r.

Zarządzenie nr 897/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 stycznia 2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.02 do 31.03.2009 r.

Zarządzenie nr 896/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 20 stycznia 2009 r. w spr. oddania w uzytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia, w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 896/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 20 stycznia 2009 r. w spr. oddania w uzytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia, w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 895/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 stycznia 2009 r. w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2009 r.

Zarządzenie nr 895/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 stycznia 2009 r. w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2009 r.

Zarządzenie nr 894/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 stycznia 2009 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 894/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 stycznia 2009 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 893/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 stycznia 2009 r. w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonej przy ul. Nowowiejskiej 12A na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Panaceum w Tczewie i ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 893/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 stycznia 2009 r. w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonej przy ul. Nowowiejskiej 12A na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Panaceum w Tczewie i ustalenia...

Zarządzenie nr 892/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 stycznia 2009 r. w spr. ewidencji i sporządzania sprawozdań budźetowych Rb-WS w zakresie wydatkow strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 892/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 16 stycznia 2009 r. w spr. ewidencji i sporządzania sprawozdań budźetowych Rb-WS w zakresie wydatkow strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Tczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Tczew.

Zarządzenie nr 891/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 15 stycznia 2009 r. w spr. stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Tczewie na czas zagrozenia i wojny.

Zarządzenie nr 891/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 15 stycznia 2009 r. w spr. stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Tczewie na czas zagrozenia i wojny.

Zarządzenie nr 890/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzenia postepowania powypadkowego.

Zarządzenie nr 890/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. powołania zespołu powypadkowego do przeprowadzenia postepowania powypadkowego.

Zarządzenie nr 889/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 889/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.