Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 878/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 878/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 877/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 877/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 9 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 876/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 8 stycznia 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 45 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 876/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 8 stycznia 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 45 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 875/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 875/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7 stycznia 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 874/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 stycznia 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonych przy ul. Hanny Hass, na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych Metrix w likwidacji, z siedzibą w Tczewie.

Zarządzenie nr 874/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 stycznia 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie, położonych przy ul. Hanny Hass, na rzecz użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych "Metrix" w likwidacji, z siedzibą...

Zarządzenie nr 873/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 stycznia 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 43 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 873/09 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 stycznia 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Stoczniowców 43 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 872/08 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 grudnia 2008 r. w spr. powołania składu osobowego Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta.

Zarządzenie nr 872/08 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 grudnia 2008 r. w spr. powołania składu osobowego Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta.

Zarządzenie nr 871/08 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 grudnia 2008 r. w spr. ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2009 r.

Zarządzenie nr 871/08 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 grudnia 2008 r. w spr. ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych na 2009 r.

Zarządzenie nr 869/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie w spr. zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom i głównemu księgowemu instytucji kultry, których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew.

Zarządzenie nr 869/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie w spr. zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom i głównemu księgowemu instytucji kultry, których organizatorem jest Gmina Miejska Tczew.