Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 471/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 471/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 470/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 470/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 468/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 468/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 463/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r.

Zarządzenie nr 463/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 17.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 r. Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Tczewie...

Zarządzenie nr 467/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 467/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 477/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 477/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 469/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 469/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 466/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 466/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 465/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 465/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 grudnia 2007 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 464/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia 2007 r. w spr. nabycia od Gminy Pelplin prawa własności gruntu przeznaczonego na realizację celu publicznego w ramach projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew", położonego we wsi Ropuchy, gm. Pelplin.

Zarządzenie nr 464/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 grudnia 2007 r. w spr. nabycia od Gminy Pelplin prawa własności gruntu przeznaczonego na realizację celu publicznego w ramach projektu "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew", położonego we wsi Ropuchy, gm. Pelplin.