Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 868/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 grudnia 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 868/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 grudnia 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Tczewie przy ul. Kapitańskiej, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie oraz ustalenia wykazu nieruchomości.