Zarządzenia (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1321/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.24.10.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Tczewie przy ul. Wyszyńskiego 35/37 oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1321/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Tczewie przy ul. Wyszyńskiego 35/37 oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1316/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.24.10.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 21, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1316/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 21, na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1308/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.18.10.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1308/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 października 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1320/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.24.10.2005 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Sambora 10, w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1320/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Sambora 10, w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu tej nieruchomości.

Zarządzenie nr 1315/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.24.10.2005 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy al. Kociewskiej.

Zarządzenie nr 1315/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej, położonej w Tczewie przy al. Kociewskiej.

Zarządzenie nr 1307/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.18.10.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1307/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 października 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1319/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.24.10.2005 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu nie zabudowanego, położonego w Tczewie przy ulicach: Pinokia oraz Szewczyka Dratewki.

Zarządzenie nr 1319/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu nie zabudowanego, położonego w Tczewie przy ulicach: Pinokia oraz Szewczyka Dratewki.

Zarządzenie nr 1314/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.19.10.2005 r. w spr. oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 516/15 o powierzchni 24 m2, położonego przy ul. Jedności Narodu, w celu zagospodarownia zielenią.

Zarządzenie nr 1314/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego część działki nr 516/15 o powierzchni 24 m2, położonego przy ul. Jedności Narodu, w celu zagospodarownia zielenią.

Zarządzenie nr 1306/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.18.10.2005 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1306/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 października 2005 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1318/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn.24.10.2005 r. w spr. oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Chłopskiej - w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1318/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 października 2005 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tczewie przy ul. Chłopskiej - w drodze bezprzetargowej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz ustalenia wykazu nieruchomości.