Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1199/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1199/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1198/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1154/2009 z dn. 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1198/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1154/2009 z dn. 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1197/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Zarządzenie nr 1197/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w obszarze Transportowego Węzła Integracyjnego planowanego w sąsiedztwie dworca PKP” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”....

Zarządzenie nr 1196/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2010 r.

Zarządzenie nr 1196/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2010 r.

Zarządzenie nr 1195/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2010 r.

Zarządzenie nr 1195/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2010 r.

Zarządzenie nr 1194/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. nabycia od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej prawa własności niezabudowanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych w Tczewie na Os. Bajkowym, obręb 11, oznaczonych numerami działek: 6/3, 6/4, 11/12, 11/15, 11/19, 11/21 i 13.

Zarządzenie nr 1194/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 listopada 2009 r. w spr. nabycia od Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej prawa własności niezabudowanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej, położonych w Tczewie na Os. Bajkowym, obręb 11, oznaczonych numerami działek: 6/3, 6/4, 11/12, 11/15, 11/19, 11/21 i 13.

Zarządzenie nr 1193/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków na okres od 1.11 do 30.11.2009 r.

Zarządzenie nr 1193/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków na okres od 1.11 do 30.11.2009 r.

Zarządzenie nr 1192/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2009 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r. do Uchwały nr XXXVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 29 października 2009 r., zmianiajacej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2009 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1192/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 października 2009 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r. do Uchwały nr XXXVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 29 października 2009 r., zmianiajacej uchwałę w spr. budżetu miasta na 2009 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1191/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1191/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1190/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 października 2009 r. w spr. instalacji na terenie miasta Tczewa tabliczek informacyjnych z napisem: nie dotyczy rowerów pod znakami zakazu B-1; B-2; B21; B-22 oraz znakiem informacyjnym D-3.

Zarządzenie nr 1190/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 października 2009 r. w spr. instalacji na terenie miasta Tczewa tabliczek informacyjnych z napisem: "nie dotyczy rowerów" pod znakami zakazu B-1; B-2; B21; B-22 oraz znakiem informacyjnym D-3.