Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1189/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1189/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1187/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1187/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1186/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1186/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1185/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1185/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1184/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1184/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1183/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 października 2009 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1183/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 22 października 2009 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie nr 1182/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 1032/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w 2009 r. w formie dofinansowania do zakupu podręczników.

Zarządzenie nr 1182/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 października 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 1032/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w 2009 r. w formie dofinansowania do zakupu podręczników.

Zarządzenie Nr 1181/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1181/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1180/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2009 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zarządzenie Nr 1180/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 13 października 2009 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zarządzenie Nr 1179/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1179/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.