Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1345/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1345/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu. Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz....

Zarządzenie nr 1324/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 2.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1324/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie, do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu. Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz....

Zarządzenie Nr 1347/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1347/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu. Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz....

Zarządzenie Nr 1346/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 15.11.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1346/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu. Na podstawie art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U....

Zarządzenie nr 1385/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 20.12.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1385/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu. Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz....

Zarządzenie nr 1464/2006 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.02.2006 r. w spr. ustalenia dni wolnych od pracy w miesiącu maju 2006 r.

Zarządzenie nr 1464/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w miesiącu maju 2006 r.

Zarządzenie nr 1463/2006 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.02.2006 r. w spr. przedłużenia użytkowania wieczystego gruntu położonego w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 6.

Zarządzenie nr 1463/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: przedłużenia użytkowania wieczystego gruntu położonego w Tczewie przy ul. Spółdzielczej 6.

Zarządzenie nr 1461/2006 Prezyd. M. Tczewa z dn. 10.02.2006 r. w spr. ustalenia imiennego składu członków Rady Sportu w Tczewie.

Zarządzenie nr 1461/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia imiennego składu członków Rady Sportu w Tczewie.

Zarządzenie nr 1462/2006 Prezyd. M. Tczewa z dn. 14.02.2006 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu zabudowanego garażem, położonego w Tczewie przy ul. Traugutta, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1462/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu zabudowanego garażem, położonego w Tczewie przy ul. Traugutta, na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1460/2006 Prezyd. M. Tczewa z dn. 7.02.2006 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 1460/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie: nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.