Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 1548/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1548/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1547/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1547/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 1546/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przyjęcia darowizny prawa wieczystego użytkowania działki nr 26/12.

Zarządzenie nr 1546/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przyjęcia darowizny prawa wieczystego użytkowania działki nr 26/12.

Zarządzenie nr 1545/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przyjęcia darowizny prawa wieczystego użytkowania działki nr 26/10.

Zarządzenie nr 1545/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przyjęcia darowizny prawa wieczystego użytkowania działki nr 26/10.

Zarządzenie nr 1544/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1544/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 1543/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1543/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 1542/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem boksu nr 26 o pow. 23,50 m2 znajdującego się w hali targowej nr I na targowisku przy ul. Żwitki w Tczewie.

Zarządzenie nr 1542/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem boksu nr 26 o pow. 23,50 m2 znajdującego się w hali targowej nr I na targowisku przy ul. Żwitki w Tczewie.

Zarządzenie nr 1541/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1541/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1540/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie objętym regulacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie nr 1540/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 maja 2006 r. w spr. wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie objętym regulacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarządzenie nr 1539/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spr. ustalenia ukladu wykonawczego budżetu miasta na 2006 r. do Uchwały nr XLIV/399/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie nr 1539/2006 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w spr. ustalenia ukladu wykonawczego budżetu miasta na 2006 r. do Uchwały nr XLIV/399/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 kwietnia 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2006 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2006 r.