Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 815/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 listopada 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 815/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 5 listopada 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie nr 814/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 października 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Stoczniowców 9 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 814/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 października 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Stoczniowców 9 na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 813/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 października 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Wiślanej 3 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 813/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 31 października 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ulicy Wiślanej 3 na rzecz użytkownika wieczystego oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 812/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 października 2008 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 812/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 października 2008 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu.

Zarzadzenie nr 809/2008 Prezydenta Miasta Tczewa, z dn. 24 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarzadzenie nr 809/2008 Prezydenta Miasta Tczewa, z dn. 24 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 807/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 października 2008 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 807/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 października 2008 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 806/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 806/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.