Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 805/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 21 października 2008 r. w spr. konsultacji społecznych dotyczących modernizacji stadionu przy ul. Bałdowskiej.

Zarządzenie nr 805/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 21 października 2008 r. w spr. konsultacji społecznych dotyczących modernizacji stadionu przy ul. Bałdowskiej.

Zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 21 października 2008 r. w spr. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Zamkowej w Tczewie.

Zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 21 października 2008 r. w spr. ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Zamkowej w Tczewie.

Zarządzenie nr 803/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 17 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 803/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 17 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 802/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 16 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 802/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 16 października 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 801/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 10 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 801/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z 10 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zarządzenie nr 800/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7 października 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonego przy ul. Jana Sobieskiego oraz ustalenia jego wykazu.

Zarządzenie nr 800/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 7 października 2008 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Tczew, niezbędnego do poprawienia warunków zagospodarow

Zarządzenie nr 799/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 października 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działki nr 69/1, obr. 9, km 2, okresśonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych dla funkcji komunikacji - ulica dojazdowa do zabudowy mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 799/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 października 2008 r. w spr. wykupu prawa własności działki nr 69/1, obr. 9, km 2, okresśonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren do realizacji celów publicznych

Zarządzenie nr 798/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 października 2008 r. w spr. zamiany nieruchomości pomiędzy Elzbietą Mroczkowską a Gmina Miejską Tczew oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 798/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 3 października 2008 r. w spr. zamiany nieruchomości pomiędzy Elzbietą Mroczkowską a Gmina Miejską Tczew oraz ustalenia wykazu tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 797/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 października 2008 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie nr 797/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 1 października 2008 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.