Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1168/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1168/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1167/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1167/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 1166/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Łaziennej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Łaziennej 11 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1166/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Łaziennej na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Łaziennej 11 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1165/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Obr. Westerplatte 16 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1165/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 października 2009 r. w spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Obr. Westerplatte na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Obr. Westerplatte 16 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1164/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia regulaminu nagród Prezydenta Miasta Tczewa dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zarządzenie Nr 1164/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 7 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia regulaminu nagród Prezydenta Miasta Tczewa dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zarządzenie Nr 1163/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1163/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1162/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 1162/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 października 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie Nr 1161/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 października 2009 r. w spr. uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 1161/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 5 października 2009 r. w spr. uchylenia zarządzenia zmieniającego zarządzenie w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród dla nauczycieli.

Zarządzenie Nr 1160/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 września 2009 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r. do Uchwały Nr XXXVII/326/209 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 24.09.2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 1160/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 września 2009 r. w spr. ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 r. do Uchwały Nr XXXVII/326/209 Rady Miejskiej w Tczewie z dn. 24.09.2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 r. oraz zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 1159/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 września 2009 r. w spr. przyjęcia dokumentu Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarządzenie Nr 1159/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 września 2009 r. w spr. przyjęcia dokumentu "Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko".