Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 795/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 795/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 794/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 794/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 793/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 793/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 792/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 792/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 791/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie Nr 791/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 29 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własnosć Gminy Miejskiej w Tczewie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 789/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2008 r. w spr. ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, połozonych w Tczewie przy ul. Kwiatowej.

Zarządzenie nr 789/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 26 września 2008 r. w spr. ogloszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, połozonych w Tczewie przy ul. Kwiatowej.

Zarządzenie nr 788/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 788/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 787/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25 września 2008 r. w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bartosza Głowackiego 3 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 787/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 25 września 2008 r. w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Bartosza Głowackiego 3 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie nr 786/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 786/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.