Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1158/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 września 2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10 do 31.10.2009 r.

Zarządzenie Nr 1158/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 września 2009 r. w spr. ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.10 do 31.10.2009 r.

Zarządzenie Nr 1157/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 września 2009 r. w spr. ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego, położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców 42, za obniżoną cenę wywoławczą.

Zarządzenie Nr 1157/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 września 2009 r. w spr. ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego, położonego w Tczewie przy ul. Stoczniowców 42, za obniżoną cenę wywoławczą.

Zarządzenie Nr 1156/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 września 2009 r. w spr.powołania Miejskiego Komitetu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 1156/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 września 2009 r. w spr.powołania Miejskiego Komitetu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 1155/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 września 2009 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Kilińskiego.

Zarządzenie Nr 1155/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 24 września 2009 r. w spr. ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntu niezabudowanego położonego w Tczewie przy ul. Kilińskiego.

Zarządzenie Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1154/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1153/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1153/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1152/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1152/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1151/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1151/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1150/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1150/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1149/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1149/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.