Zarządzenia (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 785/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 785/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 784/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 784/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 23 września 2008 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Tczewie, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ustalenia wykazu.

Zarządzenie nr 783/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 783/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 782/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 782/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 22 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 781/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 września 2008 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zarządzenie nr 781/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 września 2008 r. w spr. ogłoszenia konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zarządzenie nr 780/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 września 2008 r. zmieniajace zarządzenie w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta dla uczniów i i studentów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zarządzenie nr 780/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 19 września 2008 r. zmieniajace zarządzenie w spr. powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta dla uczniów i i studentów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zarządzenie nr 779/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 18 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie nr 779/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 18 września 2008 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 777/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 września 2008 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zarządzenie Nr 777/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 września 2008 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie.

Zarządzenie Nr 776/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 689/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 czerwca 2004 r. w spr. wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Tczewie procedur wewnętrznej kontroli.

Zarządzenie Nr 776/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 689/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dn. 30 czerwca 2004 r. w spr. wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Tczewie procedur wewnętrznej kontroli.