Zarządzenia (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 1148/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1148/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1147/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1147/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1146/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 września 2009 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 1146/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 września 2009 r. w spr. zmiany budżetu miasta na 2009 r.

Zarządzenie Nr 1145/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 września 2009 r. w spr. uchylenia zarządzenia Nr 780/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta dla uczniów i studentów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Zarządzenie Nr 1145/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 września 2009 r. w spr. uchylenia zarządzenia Nr 780/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o nagrodę Prezydenta

Zarządzenie Nr 1144/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1144/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 17 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1143/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1143/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1142/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1142/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do dzierżawy i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1141/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1141/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1140/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1140/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 września 2009 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do użyczenia.

Zarządzenie Nr 1139/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 września 2009 r. w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Starowiejskiej, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Starowiejskiej 5 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1139/2009 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 9 września 2009 r. w spr. sprzedazy w drodze bezprzetargowej przyległej nieruchomości gruntowej położonej w Tczewie przy ul. Starowiejskiej, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy ul. Starowiejskiej 5 oraz ustalenia wykazu nieruchomości.