Zarządzenia

Zarządzenie Nr 241/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057 z późn.zm.), złożonej przez Sportowy Klub Karate ,,Senshi” z siedzibą w Tczewie oraz regulaminu pracy tej Komisji

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.09.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2020 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 30
25 września 2020 11:25 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_do_zarzadzenia_nr_241.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2020 11:25 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zal_nr_1_do_zarzadzenia_nr_241.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2020 11:25 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_241.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)