Zarządzenia

Zarządz. nr 1238/05 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.09.2005 r. w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Tczewie przy ulicach: Harcerskiej, Hanny Hass, Obr. Tczewa...

Zarządzenie nr 1238/05 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 września 2005 r.
w sprawie:
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Tczewie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Tczewie przy ulicach: Harcerskiej, Hanny Hass, Obr. Tczewa i ustalenia wykazu tych nieruchomości.


Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 306