Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1365/2005 Prezyd. M. Tczewa z dn. 6.12.2005 r. w spr. przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.

Zarządzenie Nr 1365/2005 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 6 grudnia 2005 r.
w sprawie:
przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Tczewie do wydzierżawienia i ustalenia jej wykazu.


Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)
oraz § 1 ust.1 Zarządzenia nr 800/2004 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 26 października 2004 r.
w sprawie: określenia zasad dzierżawy trwającej do trzech lat oraz ustalenia stawek czynszu za
dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości


Prezydent Miasta Tczewa
zarządza, co następuje :

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę do dnia 31 grudnia 2006 roku grunt określony jako:
działka nr 122, obręb 4, karta mapy 5, KW nr 17345, o powierzchni 4406 m2, położony
przy ulicy Żwirki ( zaplecze ulicy Rejtana) w celu uprawy warzyw,

działka nr 124, obręb 4, karta mapy 3, KW nr 17345, o powierzchni 12736 m2, położony
przy ulicy Żwirki (zaplecze ulicy Rejtana) w celu uprawy warzyw,

działka nr 125, obręb 4, karta mapy 3, KW nr 17345, o powierzchni 10786 m2, położony
przy ulicy Żwirki (zaplecze ulicy Rejtana) w celu uprawy warzyw.

§ 2

Ustala się wykaz wyżej wymienionej nieruchomości celem wywieszenia
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego na okres trzech tygodni.
Wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 459