Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

 PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU

 

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

 

Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.

 

Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa.

 

Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr III/20/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXXIII/273/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

  

Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 

Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 3221
02 grudnia 2016 11:51 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 11:48 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwalaxx159201620160623.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2016 11:47 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwalaxx158201620160623.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)