Podatki i opłaty

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W 2018 ROKU

 

Uchwała Nr XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Uchwała NR XLI/336/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa.


Uchwała NR III/22/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie  Starego Miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa.


Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXXIV/276/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXVIII/230/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XLVIII/390/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.


Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XXX/248/2017  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych położonych na terenie objętym Programem Rewitalizacji w obrębie Starego Miasta Tczewa.


 

Uchwała Nr XXX/247/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis


 

Uchwała  Nr  XXXVII/332/2017 Rady  Miejskiej  w  Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.


 

Uchwała Nr XXV/211/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis wraz z załącznikamiUchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


 

Wytworzyła: Marta Lipkowska

Zaakceptowała: Marzena Kamińska - Naczelnik Wydziału Marzena Kamińska

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marzena Kamińska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 2755
07 grudnia 2018 11:03 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 11:02 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_ii142018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 11:02 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)