Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie.

Załącznik graficzny do uchwały przedstawia mapę terenu w rejonie ulicy Wojska Polskiego w Tczewie, obejmującej zasięgiem dawny kompleks koszar jednostki wojskowej tczewskich saperów wraz z terenami przyległymi w okolicy Placu Patriotów oraz ulicy Saperów. Granice terenu, o powierzchni około 20 hektarów, stanowią: od północnego – zachodu droga krajowa numer 91, czyli Aleja Solidarności, od północnego – wschodu ulica Wojska Polskiego, od południowego wschodu teren Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Grunwaldzkiej, a od południa teren zabudowy mieszkaniowej osiedla Kolejarz. Rysunek przedstawia podział terenu na strefy funkcjonalne, wyróżnione za pomocą kolorów, którym przypisano różne przeznaczenie, symboli cyfrowo – literowych oraz linii rozgraniczających te tereny, oznaczonych jako linie ciągłe w kolorze czarnym. Granica terenu opracowania została oznaczona grubą, czarną linią przerywaną.

 

pobierz treść uchwały

pobierz treść opublikowanej uchwały

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.08.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 2013
23 listopada 2015 10:35 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. Dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 10:34 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)