Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej Nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie.

Opis do załącznika graficznego

Załącznik graficzny przedstawia fragment mapy południowej części miasta Tczewa, stanowiącej rysunek planu miejscowego, uchwalonego w 2005 roku. Na rysunku znajduje się oznaczenie cyfrowo-literowe UP2 oznaczające jednostkę urbanistyczną strefy przemysłowej przy ulicy 30 Stycznia w Tczewie. Kolorem błękitnym oraz czarną przerywaną linią zaznaczono obszar objęty zmianą planu. Obszar ten obejmuje część jednostki urbanistycznej UP2 oraz odcinek pasa drogowego drogi krajowej numer 91 i jest ograniczony od północy zabudową mieszkaniową przy wschodnim odcinku ulicy Głowackiego, od południa zabudową przemysłową przy ul. 30 Stycznia, od wschodu linią kolejową relacji Bydgoszcz – Gdynia i od wschodu osiedlem zabudowy mieszkaniowej imienia Witosa oraz osiedlem mieszkaniowym przy ul. Głowackiego w Tczewie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 1867
23 listopada 2015 10:50 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zal_do_uchwaly_nr_x722015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 10:50 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_x722015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2015 10:49 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)