Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej nr 91 i ul. 30 Stycznia w Tczewie

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4641/ 

Opis do załącznika graficznego Nr 1

 

 

 

Załącznik graficzny przedstawia rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego, drogi krajowej nr 91 i ulicy 30 Stycznia 4w Tczewie.

 

Teren objęty planem stanowią tereny miasta Tczewa położone w południowo – zachodniej części w sąsiedztwie Alei Solidarności (drogi krajowej nr 91), ulicy Głowackiego, ul. 30 Stycznia i terenów linii kolejowej relacji Chorzów - Tczew.

 

Zasięg planu:

 

Obszar planu graniczy od północy z istniejącą zabudową produkcyjno  - usługową przy ul. Głowackiego, od wschodu z terenem linii kolejowej relacji Chorzów – Tczew, od południa terenami produkcyjnymi, od zachodu drogą krajową nr 91 stanowiącą w obszarze miasta ulicę  - Aleję Solidarności. W środkowej części planu biegnie ulica 30 Stycznia.

 

Teren objęty planem przedstawiony na rysunku obwiedziono przerywaną linią koloru czarnego.

 

Terenem podstawowym w obszarze planu, dla którego powstał plan jest pas drogowy ulicy publicznej głównej ruchu przyśpieszonego, oznakowany symbolem KDGP.

 

Terenami w sąsiedztwie planowanej drogi są tereny produkcyjno – usługowe oznakowane symbolem PU oraz ulica 30 Stycznia oznakowana symbolem KDZ.04.

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Jolanta Walkowska

 

Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta UM Tczew


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2017 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1969
11 stycznia 2017 09:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 09:25 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zal1uchxxiii1832016_z_2710201630_stycz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 09:24 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [u3_stycznia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)