Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.

Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.

Publikacja aktu – Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 120.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2017/120/

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.133.2016.MB Wojewody Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2016 r.

Publikacja aktu: Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 142.

 

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2017/142/
 

Opis do załącznika graficznego Nr 1

 

 

Załącznik graficzny przedstawia rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta obejmującego tereny w rejonie ul. Głowackiego w Tczewie.

 

Zasięg terenu objętego planem stanowią tereny miasta Tczewa położone w południowo – zachodniej części miasta. Tereny te graniczą od północy z istniejącym osiedlem mieszkaniowym jednorodzinnym „Górki”, od wschodu z drogą krajową nr 91, od południa z terenem gminy wiejskiej – wieś Czarlin, od zachodu z terenem wsi Śliwiny.

 

Cały zasięg rysunku planu obwiedziono przerywaną linią koloru czarnego.

 

Tereny w obszarze planu przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, jedno i wielorodzinne, usługi, zieleń, sport i rekreację i tereny infrastruktury technicznej, opisane poniżej.

 

Tereny w obszarze planu posiadają oznakowania zgodne z ich przeznaczeniem i występują tam:

 

a)      tereny mieszkaniowe jednorodzinne oznakowane symbolem MN,

 

b)      tereny wielorodzinne oznakowane symbolem MW,

 

c)      tereny jedno i wielorodzinne oznakowane symbolem MM,

 

d)     tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznakowane symbolem MU,

 

e)      tereny zabudowy usługowej oznakowane symbolem U,

 

f)       teren usług publicznych oznakowany symbolem UP,

 

g)      tereny usług sportu i rekreacji oznakowane symbolem US,

 

h)      tereny zieleni urządzonej oznakowane symbolem ZP,

 

i)        tereny leśne oznakowane symbolem ZL,

 

j)        tereny publiczne zieleni rekreacyjnej oznakowane symbolem ZR,

 

k)      tereny infrastruktury technicznej występujące w obszarze planu, stanowią tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę oznakowane symbolem W, tereny komunikacji oznakowane symbolem KDZ stanowią pas drogowy ulicy publicznej zbiorczej, tereny komunikacji oznakowane symbolem KDL stanowią pas drogowy ulicy publicznej lokalnej, tereny komunikacji oznakowane symbolem KDD stanowią pas drogowy ulicy publicznej dojazdowej, tereny komunikacji oznakowane symbolem KDW stanowią teren drogi wewnętrznej, tereny komunikacji oznakowane symbolem KDP stanowią teren publicznego ciągu pieszego.

 

Dojazd do terenu objętego planem, stanowi obecna ulica Głowackiego, stanowiąca główną oś komunikacyjną obszaru, z której zaplanowano drogi wewnętrzne pozwalające na dojazd do terenów zaplanowanych w planie (wymienionych powyżej).

 

 

 

 

 

Wytworzyła: Jolanta Walkowska

 

Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta UM Tczew


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2017 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 2642
25 stycznia 2017 12:35 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zal1uchwala_rm_w_tczewie_xxiii1822016_z_dn27102016glowackiego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2017 12:34 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [uchwalaxxiii182201620161027.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2017 12:32 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)