Zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa dla obszaru położonego przy ulicy Kazimierza Wielkiego w jednostce urbanistycznej UMN6 „Kolejarz”

Załącznik graficzny Nr 1 przedstawia rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa obejmujący działkę nr 217/11 obręb 10 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Tczewie w jednostce urbanistycznej „UMN 6 – Kolejarz”.

W sąsiedztwie terenu będącego przedmiotem zmiany, od strony wschodniej znajduje się droga krajowa nr 91, która jednak nie graniczy z nieruchomością, od północy przebiega ulica Kazimierza Wielkiego, od zachodu i południa zabudowa mieszkaniowa. Tereny w sąsiedztwie zmiany planu przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Granice obszaru objętego zmianą planu obwiedziono przerywaną linią koloru niebieskiego.

Obszar został oznaczony symbolem U – funkcja usługowa. Ustalono przebieg linii zabudowy.

 

 

Wytworzyła: Anna Cappelli

Inspektor Wydziału Rozwoju Miasta UM Tczew

 

pobierz link do opublikowanej uchwały

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Gockowski - pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2018 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 1333
26 lutego 2018 13:25 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 13:23 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxxvii3312017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2018 13:22 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)