Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 roku.

                       

 

Stanowisko

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

w sprawie upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego   1863 roku.

 

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt. 3 uchwały Nr XLIX/433/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.             

Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa

( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 146, poz. 2838)

 

 

Rada Miejska w Tczewie składa hołd żołnierzom Powstania, często bardzo młodym ludziom przywódcom i współpracownikom  Rządu  Narodowego i pragnie oddać cześć  tym, którzy odegrali ogromną rolę w walce o wolność, tworząc organizacyjne i finansowe zaplecze dla działalności niepodległościowej i powstańczej.

 

Rada Miejska w Tczewie oddaje hołd walczącym przedstawicielom narodów Rzeczypospolitej oraz cudzoziemskim ochotnikom i wyraża przekonanie, że tradycja wspólnej walki o wolność stanowi jeden z filarów naszej współpracy i solidarności z narodami Europy, szczególnie z Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami. 

 

Rada Miejska w Tczewie przypomina o cierpieniach ofiar represji rosyjskiego zaborcy, powstańcach skazanych na śmierć, zesłanych na Sybir, uwięzionych i pozbawionych majątku.  

 

Powstanie Styczniowe jako jedno z najważniejszych narodowych wystąpień na rzecz niepodległości Polski zasługuje na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków. Powstanie Styczniowe było aktem odrzucenia rosyjskiej niewoli, wyrazem odrodzenia narodu i woli odzyskania niepodległości, ujawniło także umiejętność budowy organizacji cywilnej i wojskowej, która mimo miażdżącej przewagi sił armii rosyjskiego zaborcy działała prawie dwa lata, kierując wysiłkiem zbrojnym i oporem. Stanowiło ono ostatni akt wspólnego działania mieszkańców wielonarodowościowej Pierwszej Rzeczypospolitej, a zarazem było ważnym etapem tworzenia nowoczesnego narodu polskiego. Jedną z pierwszych decyzji władz powstańczych było uwłaszczenie chłopów. Powstanie stanowiło zatem punkt zwrotny w procesie upowszechniania praw obywatelskich i budowy solidarności społecznej. Odwoływanie się do tradycji Powstania Styczniowego było ważnym elementem polskich dążeń niepodległościowych i stało się fundamentem odbudowy Niepodległej Rzeczypospolitej.

 

Podanie Stanowiska Rady Miejskiej w Tczewie, do publicznej wiadomości mieszkańcom Tczewa, powierza się Prezydentowi Miasta.

 

        Przewodniczący

                                                                                             Rady Miejskiej w Tczewie

 

/-/ Mirosław Augustyn

                                                                                                                                       

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.01.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2013 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1352
06 lutego 2013 10:02 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [stanowisko_w_sprawie_powstania_styczniowego.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 10:01 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.