Stanowiska w sprawach publicznych

APEL Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli

 

APEL

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 31 stycznia 2013 r.

 

w sprawie zmiany zasad finansowania przedszkoli

 

 

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt. 4 uchwały Nr XLIX/433/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.

Rady Miejskiej w Tczewie w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tczewa

( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 146, poz. 2838)

 

Rada Miejska w Tczewie, apeluje i wzywa organy ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej do ujęcia w zadaniach finansowych państwa poprzez zwiększenie subwencji oświatowej wychowania przedszkolnego, a docelowo również  żłobkowego.

 

Państwo, poprzez zapisy ustawy o systemie oświaty, nałożyło na samorządy gminne obowiązek pięciogodzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przedszkolnej nie gwarantując równocześnie przekazania na ten cel środków finansowych. Realizacja tego zadania, przy równoczesnym niedoszacowaniu subwencji oświatowej na szkolnictwo (pokrywającej jedynie koszty wynagrodzenia i to nie w pełnej wysokości), powoduje nadmierne obciążanie budżetu samorządu gminnego, jego zadłużanie i niemożność realizacji wielu inwestycji, w tym również obiektów szkolnych i przedszkolnych. Państwo, przekazując zadania innym podmiotom, w tym przypadku samorządowi gminnemu, powinno zabezpieczać środki finansowe na ich realizację, by nie naruszać zasad zaufania społecznego.

 

Rada Miejska w Tczewie wyraża zaniepokojenie i protest przeciwko nakładaniu na samorząd gminny kolejnych obowiązków bez gwarancji finansowych i wzywa organy ustawodawcze do systemowego uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem w życiu publicznym przedszkoli, a docelowo również żłobków, by były one powszechne i ogólnodostępne. Uregulowanie tych zadań wpłynie korzystnie zarówno na sytuację finansową samorządów,  jak i przyczyni się do poprawy polityki prorodzinnej i prospołecznej w państwie.

 

Wysłanie apelu do adresatów powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

 

 

                                                                                               Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Tczewie

 

           /-/ Mirosław Augustyn

 

 

Apel otrzymują:

1)     Sejm RP,

2)     Senat RP,

3)     Prezes Rady Ministrów,

4)     Rada Miasta w Łańcucie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.01.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2013 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1350
06 lutego 2013 10:06 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [apel__finansowanie_przedszkoli.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 10:05 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.