Rejestry i ewidencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr - budynek główny UM - pokój Nr 27-29

Rejestr wniosków Komisji

Rejestr wniosków Komisji prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 ( I piętro ), ul. 30 Stycznia 1.

Rejestr uchwał Rady Miejskiej

Rejestr uchwał Rady Miejskiej prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej, pokój nr 18 ( I piętro ), ul. 30 Stycznia 1.