Budżet (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt budżetu miasta Tczewa na 2012 rok.

Projekt budżetu miasta Tczewa na 2012 rok.

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za III kwartał 2011r.

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2011r. Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2011r. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2011r. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kwartał 2011r. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie...