Budżet (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za III kwartał 2013

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2013 r. Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2013 r. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za III kwartał 2013 r.