Budżet (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 147/g128/F/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2017-2030

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2017-2030. Wytworzyła: Joanna Bielecka

Uchwała Nr 146/g128/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2017 oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2017 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Wytworzyła: Joanna Bielecka

Uchwała Nr 108/g128/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

Informacja Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budże