Budżet (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 175/g128/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2018-2033

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2018-2033

Uchwała Nr 176/g128/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2018 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały budżetowej Miasta Tczewa na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Uchwała Nr 150/g128/B/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.