Budżet (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o umorzonych niepodatkowych należnościach budżetowych zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)

Informacja o umorzonych niepodatkowych należnościach budżetowych zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) W II kwartale br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie umorzył świadczenie z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.842,21 zł ( w tym odsetki...