Budżet (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2008r.

Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2008r.

Zarządzenie Nr 528/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.II – 31.III.2008r.

Zarządzenie Nr 528/2008 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.II – 31.III.2008r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2007r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta za 2007r.