Budżet

Zarządzenie Nr 1582/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok

Zarządzenie Nr 1582/2010

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 21 października 2010r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok

 

            Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz w wykonaniu § 10 pkt 4 Uchwały
Nr XL/367/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta na 2010 rok

 

z a r z ą d z a m,  c o   n a s t ę p u j e :

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2010 rok     

o kwotę                                                                                                                     –         90.742 zł

tj. do kwoty                                                                                                               –139.455.504 zł

w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2010 rok      

o kwotę                                                                                                                     –         90.742 zł

tj. do kwoty                                                                                                               –162.065.603 zł

w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

 

 

Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.              

                                                                           

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                              PREZYDENT MIASTA

 

                                                                                                                                 /-/ Zenon Odya

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2010 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 719
29 listopada 2010 14:25 (Agnieszka Przyłucka) - Zmiana danych dokumentu.
29 listopada 2010 14:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_3.pdf] do dokumentu.
29 listopada 2010 14:04 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2.pdf] do dokumentu.