Budżet

Zarządzenie Nr 1583/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.XI – 30.XI.2010r.

Zarządzenie Nr 1583/2010

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 25 października 2010r.

 

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres  od 1.XI – 30.XI.2010r.

 

 

 

         Na podstawie art. 249 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 2  ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 

Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta na okres od 1.XI – 30.XI.2010r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu miasta na okres od 1.XI – 30.XI.2010r., stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Przekazywanie dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone, zwrotów dotacji z lat ubiegłych oraz dochodów rządowych następować będzie w terminie 3-ch dni roboczych po ich otrzymaniu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                           

                                                               PREZYDENT MIASTA

     

/-/   Zenon  Odya

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2010 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 767
29 listopada 2010 14:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_2.pdf] do dokumentu.
29 listopada 2010 14:10 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zal_nr_1.pdf] do dokumentu.
29 listopada 2010 14:09 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_1583.pdf] do dokumentu.