Budżet

Zarządzenie Nr 1621/2010 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2011 rok

Zarządzenie Nr  1621/2010

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 3 grudnia 2010r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2011 rok

 

            Na podstawie § 9 Uchwały Nr XLIX/448/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia
26 października 2006r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tczewa w sprawie projektu budżetu miasta Tczewa na 2011 rok,

w składzie:

1.      Z-ca Prezydenta Miasta – Zenon Drewa – członek

2.      Sekretarz Miasta – Zyta Myszka – członek

3.      Skarbnik Miasta – Helena Kullas – członek

4.      Inspektor – Joanna Bielecka - protokolant

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia  do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 

§ 3

 

Wzór protokołu z przebiegu konsultacji, o których mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tczewa.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

/-/ Zenon Odya

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.12.2010r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2010 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 743
03 grudnia 2010 11:59 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [zarzadzenia_prezydentapowolanie_komisji_konsultacje_spoleczne.pdf] do dokumentu.
03 grudnia 2010 11:57 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.